Developer Career

Developer หรือที่หลายคนเรียกกันว่า Software Developer คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งในการพัฒนาสินค้า หรือบริการขึ้นมาหนึ่งอย่าง มีหลายส่วนที่ต้องทำ อาชีพ Developer จึงถูกแบ่งออกเป็นหลายตำแหน่งย่อย ๆ เช่น Front End Developer, Back End Developer, Full Stack Developer หรือ DevOps Engineer จนหลายคนมักสงสัยว่าแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับสายงานที่กำลังมาแรงอย่าง Developer ให้มากขึ้น ตั้งแต่ Developer คือใคร, ทำหน้าที่อะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีหน้าที่อะไร และมีทักษะอะไรที่จำเป็นบ้าง

ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย!

Developer คือใคร

Developer หรือ Software Develope คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ที่ทำการพัฒนา Digital Product ต่าง ๆ ด้วยการ Coding หรือการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืออื่น ๆ ที่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ในการทำงาน 


หน้าที่ของ Developer มีอะไรบ้าง

Developer มีหน้าที่พัฒนาสินค้า หรือบริการหนึ่ง ๆ ผ่านการเขียนโค้ด แต่การเขียนโค้ดก็ไม่ใช่หน้าที่ทั้งหมด สิ่งที่ตำแหน่งนี้ต้องคำนึงถึง คือ การสามารถพัฒนาสินค้า หรือบริการได้ตามที่กำหนดไว้ จึงมีหน้าที่ช่วยคิด วางแผน ออกแบบ ตรวจสอบ และปรับปรุงร่วมกับทีมอื่น ๆ เพื่อให้ได้ของที่ตรงตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น นอกจากทักษะด้าน Coding แล้ว ยังควรมีทักษะการสื่อสาร และความรู้ในเรื่อง Product และ Business ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งเหล่านี้มักจะเป็นตำแหน่งที่ถูกทดแทนได้ เช่น ตำแหน่ง Programmer ก็สามารถพัฒนาสินค้า หรือบริการได้ ดังนั้นในบางองค์กรอาจมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ทุกคนจึงควรศึกษา Job Description ของตำแหน่งนั้น ๆ ให้ดีก่อนนะครับ


ประเภทของ Developer

โดยทั่วไปแล้ว Developer จะแบ่งได้เป็น 4 ตำแหน่งหลัก ๆ ได้แก่ Front End Developer, Back End Developer, Full Stack Developer และ DevOps Engineer เนื่องจากการพัฒนา Software มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยแต่ละตำแหน่งที่แยกย่อยลงไปนี้ ก็จะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

Front End Developer

Front End Developer คือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่รับผิดชอบในการพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็น และสื่อสารกับระบบได้โดยตรง ทำหน้าที่คอยควบคุมดูแล และสร้างเว็บไซต์ให้มีหน้าตาและใช้งานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

โดยทักษะที่ตำแหน่งนี้ควรมี เช่น

 • การใช้ภาษา Front End Language โดยมักนิยมใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript
 • การใช้งาน Front End Libraries and Frameworks เช่น React, Flutter, Vue.js เป็นต้น
 • การใช้งาน Version Control/ Git
 • การทำ Responsive Design
 • การทำ Progressive Web Apps (PWA)
 • การทำ Testing and Debugging
 • การตรวจสอบ และปรับปรุง Web Performance
 • การใช้งาน Command Line

Back End Developer

Back End Developer คือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่รับผิดชอบในการพัฒนาส่วนระบบหลังบ้าน โดยสร้าง และควบคุมดูแลระบบที่ทำงานภายในเว็บไซต์ เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, การจัดการกับข้อมูลผู้ใช้, การสร้างฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่ออกแบบไว้

โดยทักษะที่ตำแหน่งนี้ควรมี เช่น

 • การใช้ภาษา Back End Language เช่น C#, Go, Java, PHP, Python เป็นต้น
 • การใช้งาน Back End Libraries and Frameworks เช่น .NET, Node.js, ROR ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกใช้
 • การทำ Database
 • การทำ API
 • การใช้ Version Control/ Git
 • การทำ Testing and Debugging
 • การทำ Cyber Security
 • การใช้งาน Command Line

Full Stack Developer

Full Stack Developer คือ ผู้พัฒนาที่รับผิดชอบทั้งส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน และส่วนระบบหลังบ้าน หรือก็คือ เป็นทั้ง Front End และ Back End Developer ในคน ๆ เดียวกันนั่นเอง

โดยทักษะที่ตำแหน่งนี้ควรมี ก็คือทักษะที่ Front End Developer และ Back End Developer ควรมีนั่นเอง

DevOps Engineer

DevOps Engineer คือ คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองฝ่าย คือฝ่าย Development และฝ่าย Operation เป็นคนที่คอยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเท่าที่จะสามารถทำได้ เช่น การวาง Infrastructure, การทำ CI/CD ซึ่งช่วยให้การทำงานของทั้งสองฝั่งมีความเข้ากัน และรวดเร็วมากขึ้น

โดยทักษะที่ตำแหน่งนี้ควรมี เช่น

 • การใช้งาน Programming Language เพื่อให้การทำงานร่วมกับ Developer อื่น ๆ ราบรื่นมากขึ้น
 • การจัดการกับ Operating System (OS)
 • การใช้งาน Command Line
 • การทำ Networking Protocols
 • การใช้งาน Container
 • การเตรียม Infrastructure Provisioning
 • การทำ CI/CD
 • การทำ Logs Management
 • การทำ Infrastructure Monitoring
 • การทำ Application Monitoring
 • การใช้งาน Cloud

สรุป

Developer คือ ผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ออกมาใช้งานได้ ตรงตามความต้องการ ผ่านการ Coding ซึ่งตำแหน่งนี้แบ่งออกได้เป็นหลายตำแหน่งที่รับผิดชอบกันคนละส่วน ทำงานร่วมกันจนออกมาเป็น Digital Product ชิ้นหนึ่ง โดยทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ โดยกดที่ลิงค์ในหัวข้อนั้น ๆ ได้เลยครับ

ในปัจจุบัน Developer ถือเป็นอาชีพที่หลายบริษัทต้องการตัวสูงมาก เนื่องจากแทบทุกบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับโลก Digital ซึ่งบริษัทที่มี Developer ที่เก่ง ก็เหมือนมีกำลังในการแข่งขันสูงมากขึ้นนั่นเอง


และหากไม่อยากพลาด Content ดี ๆ แบบนี้ อย่าลืมติดตามช่องทาง Social Media ของ Skooldio ทั้ง Facebook, Instagram, TikTok และ Skooldio Blog กันไว้ด้วยนะครับ 🙌

Bhumibhat Imsamran
Business Development Associate | Skooldio

More in:Technology

Comments are closed.