Business

เปิดเส้นทางย้ายสายจากนิเทศเอกฟิล์ม สู่ Software Developer

Programming กับ ภาพยนตร์ 2 ศาสตร์ที่ดูสุดโต่งคนละทาง ฝั่งหนึ่งก็สุดด้าน Logic ขณะที่อีกฝั่งก็สุดทางของ Creativity แต่ทั้ง 2 ฝั่งก็สามารถอยู่ในคนคนเดียวได้เหมือนกัน Skooldio จะพาทุกคนไปพูดคุยกับคุณตาล ฐิตา ...
Software Architecture
Technology

3 Software Architecture Design ที่นิยมใช้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

ในการออกแบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร มักจะมีการทำงานร่วมกันโดยคนจำนวนมาก หากเราต่างคนต่างเขียนซอฟต์แวร์ไปในทางที่ตัวเองเห็นว่าดี ซอฟต์แวร์ที่แต่ละคนทำก็อาจจะทำงานร่วมกันไม่ได้หรือมีปัญหาตอนที่ Integrate เป็น Solution ใหญ่ ดังนั้น การทำซอฟต์แวร์ในระดับนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแบ่งสันปันส่วน และมีการออกแบบ Software Architecture เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีและมองเห็นภาพรวมไปในทางเดียวกัน ทั้งระหว่างนักพัฒนาในทีมพัฒนากันเอง ...
Technology

12 ทักษะ Technical skills และ Soft skills ที่ Programmer ควรเรียนรู้

สำหรับ Programmer นอกจากทักษะการเขียนโค้ด หรือ ภาษาเขียนโปรแกรมจะเป็นทักษะสำคัญที่โปรแกรมเมอร์ต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญในเชิงการทำงานเป็นทีมในระดับองค์กรทั้ง Technical skill และ Soft skill ต่าง ๆ ...