PESTEL Skooldio Blog
อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือออก Product ใหม่แต่ไม่รู้ว่าต้องคิดถึงอะไรบ้าง?
มาทำความรู้จักกับ PESTEL Framework ‘เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มตลาด’ กันดีกว่า
ผู้หญิงทำงาน | Skooldio Blog - PESTEL Framework

PESTEL คืออะไร?

คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด (จากปัจจัยภายนอกธุรกิจ) ที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย เป็นตัวช่วยให้คนทำธุรกิจช่วยวิเคราะห์จังหวะตลาดให้แม่นยำมากขึ้น มองตลาดด้วยภาพมุมกว้างขึ้น ซึ่งเครื่องมือตัวนี้นั้นเกิดจากการนำตัวย่อปัจจัยต่างๆ มารวมกันจนกลายเป็นคำว่า PESTEL นั่นเอง

PESTEL ย่อมาจากอะไร?

P หรือ Political Factors

ปัจจัยแรกคือปัจจัยจากทางการเมือง ซึ่งปัจจัยตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามีเรื่องไหนบ้างในทางการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ เช่น นโยบายทางการเมือง นโยบายการค้า นโยบายด้านภาษี เป็นต้น และธุรกิจจะสามารถปรับตัว หรือกลยุทธ์อย่างไรได้บ้าง

E หรือ Economic Factors

ปัจจัยที่สองคือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวธุรกิจเลย โดยปัจจัยนี้ประกอบไปด้วย อัตราดอกเบี้ย อัตราการจ้างงาน / การว่างงาน หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

S หรือ Social Factors

ปัจจัยที่สามคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยชี้ให้เห็นถึง Trends ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงยังช่วยให้ธุรกิจมองเห็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย อัตราการเติบโตของประชากร อายุเฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่ รวมถึงทัศนคติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เป็นต้น

T หรือ Technological Factors

ปัจจัยที่สี่คือปัจจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยบอกถึงแนวโน้ม หรือเทรนด์ที่เกิดจากนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพกว้างว่าควรนำเทรนด์เหล่านี้มาปรับใช้ยังไงได้บ้าง

E หรือ Environmental Factors

ปัจจัยที่ห้าคือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คุณมองเห็นถึงแนวโน้มที่รัฐบาล และผู้บริโภคมีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ หรือการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ โดยปัจจัยนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมได้ชัดขึ้นว่ากำลังไปในทิศทางไหน และสามารถนำมาปรับใช้กับสินค้า และบริการได้อย่างไร

L หรือ Legal Factors

ปัจจัยที่หกคือปัจจัยทางด้านกฏหมาย ซึ่งการจะทำธุรกิจ หรืออกสินค้า บริการใหม่ๆ ออกมานั้นต้องคำนึงด้วยว่าถูกกฎหมายหรือไม่ รวมถึงเป็นปัจจัยที่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ธุรกิจต้องเตรียมกลยุทธ์สำหรับรับมือในวันข้างหน้าด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครอบผู้บริโภค เป็นต้น

ซึ่งข้อดีของการนำ PESTEL มาช่วยวิเคราะห์ธุรกิจนั้นจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นช่องทาง หรือจังหวะที่ใช่สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงปัจจัยเหล่านี้เองยังช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยเช่นกัน

 

อ่านมาถึงตรงนี้ ถ้าอยากเรียนรู้ว่าการจะเริ่มต้น Digital Business ต้องรู้อะไรบ้าง? มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับคอร์สออนไลน์ Digital Business Essentials

คอร์สออนไลน์ Digital Business Essentials

คอร์สที่จะพาคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้แนวคิดในการทำธุรกิจดิจิทัลหรือ Business Models แบบต่าง ๆ โดยเจาะลึก Revenue Models ที่สามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจในยุค Digital และพาคุณไปรู้จักกับ Technology สำคัญ ๆ ที่ธุรกิจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

More in:Business

Comments are closed.