รู้จักกับ คอร์สอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน Digital Leadership Essentials Workshop - Skooldio Blog | Cover Image

เพราะองค์กรที่จะเติบโตในยุคนี้ ต้องมี “ผู้นำที่เข้าใจเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล” นี่จึงเป็นที่มาของ Digital Leadership Essentials Workshop หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน สำหรับผู้บริหารที่อยากสร้างทักษะยุคใหม่อย่างรวดเร็ว

Digital Leadership Essentials Workshop คืออะไร?

รู้จักกับ คอร์สอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน Digital Leadership Essentials Workshop - Skooldio Blog | ดร. วิโรจน์ ผู้สอน DLE

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจ ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ที่พร้อมต่อการปรับตัวเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและแข่งขันได้

ในหลักสูตรอบรมผู้บริหาร 2 วันเต็มนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาพลิกโฉมธุรกิจ แนวทางการบริหารองค์กรให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) ไปจนถึงวิธีการบริหารคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมองค์กรที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน

หลายท่านน่าจะเคยได้ยิน หรือแม้กระทั่งได้เรียน Buzzwords ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำ Digital Transformation มาแล้ว ทั้ง Design Thinking, Digital Business Model, Customer Journey, Data-Driven, Agile และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เมื่อพยายามนำมาใช้กับองค์กรของตัวเอง กลับไม่สามารถปรับใช้ หรือวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้ 

รู้จักกับ คอร์สอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน Digital Leadership Essentials Workshop - Skooldio Blog | การ์ด NFC ที่แจกให้ผู้เรียน

เวิร์กชอปนี้ จึงตั้งเป้าหมายให้ผู้บริหารเข้าใจแก่นแท้ของหลักการ พร้อมทั้งเห็นวิธีนำหลักการเหล่านี้ไปใช้กับบริษัทของตัวเองได้ ผ่านการลงมือทำจริง และการศึกษา Case Studies หลากหลายรูปแบบ

เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร?รู้จักกับ คอร์สอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน Digital Leadership Essentials Workshop - Skooldio Blog | ผู้เรียน DLE Batch 1 ในห้องเรียน

เมื่อโจทย์คือการพลิกโฉมองค์กร และวางกลยุทธ์ใหม่ๆ ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่ จึงเป็นคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล และหัวหน้าทีมนวัตกรรมที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ และการบริหารทีมในยุคดิจิทัล เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการที่กำลังรับผิดชอบอยู่ให้ประสบความสำเร็จ 

รู้จักกับ คอร์สอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน Digital Leadership Essentials Workshop - Skooldio Blog | ผู้เรียน DLE 1

นอกจากผู้บริหารในองค์กรแล้ว เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ต้องการพลิกโฉมธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เหมาะจะเรียนหลักสูตรนี้

ซึ่งหลักสูตรนี้ ไม่ได้มีแค่การนั่งเรียนในห้องเท่านั้น นอกจากการนั่งเรียนในห้องแล้ว เรายังมีช่วง Networking Dinner ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านทำความรู้จักกันมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่พบ และต่อยอดธุรกิจ ผ่านบรรยากาศสบายๆ อย่างเป็นกันเอง ที่ให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ผ่านบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้หลายๆ ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่พบ และต่อยอดธุรกิจกันอีกด้วย

ทำไมถึงจัดแค่ 2 วัน?

จากการจัดอบรมผู้บริหารมาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Digital Leadership Bootcamp (DLB) และเวิร์กชอปสำหรับองค์กร (In-house Workshop) เราได้พบการออกแบบหลักสูตรที่เข้มข้น ในเวลาที่รวบรัด เหมาะสำหรับผู้บริหารมีเวลาจำกัด โดยการเรียนเต็มวัน 2 วันนี้ จะสอนครบหัวข้อท่ีจำเป็น เพื่อให้สามารถนำไปวางกลยุทธ์การสร้าง Digital Business Model ให้กับองค์กรได้

โดยจะเน้นเป็นการสอนทฤษฎี วิธีคิด และสอดแทรก Case Studies ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้กับธุรกิจให้มากขึ้น พร้อมกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้พูดคุย และลองทำจริง

เวิร์กชอปนี้จึงเหมาะมากๆ กับผู้บริหารที่ต้องการเรียนแบบเนื้อเน้นๆ จริงๆ

รู้จักกับ คอร์สอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน Digital Leadership Essentials Workshop - Skooldio Blog | กิจกรรมระหว่างคลาส

เมื่อจบเวิร์กชอปนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ…

  • ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีและ Software ต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในโลกดิจิทัล
  • เข้าใจ Business Model แบบ Platform และกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจในรูปแบบนี้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด
  • วางแนวทางการสร้าง Digital Business Model เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรได้
  • เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการทำธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารทีมเพื่อส่งเสริมให้ออกแบบสินค้าได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้สูงสุด
  • เข้าใจแนวทางการสร้างองค์กรที่ตัดสินใจด้วย Data และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่าย
  • ออกแบบกลยุทธ์เก็บและนำ Data ไปใช้สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
  • เข้าใจบริบทของการทำงานในโลกยุคใหม่ และสามารถบริหารทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ
  • สามารถบริหารองค์กร และกำหนดรูปแบบการทำงานให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

รุ่นที่แล้วคนเรียนเป็นใครบ้าง และ Feedback เป็นอย่างไร?

สำหรับรุ่นแรก มีคนเรียนจากทั้งองค์กรใหญ่ๆ ระดับประเทศ ภาครัฐ สื่อ และเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กชอปในครั้งนี้

มาฟังเสียงจากผู้เรียนจริงกันได้เลย


หากคุณสนใจหลักสูตร Digital Leadership Essentials Workshop เวิร์กชอปเข้มข้น 2 วันเต็ม ที่จะยกระดับคุณให้เป็นผู้นำที่กำหนดทิศทาง และสร้างวิสัยทัศน์ให้องค์กรโตไวในยุคดิจิทัล 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

หรือ hello@skooldio.com

Digital Leadership Essentials

More in:Business

Comments are closed.